Upptagningsområde

Brattås Fiber Ekonomisk Förening

Ungefärligt upptagningsområde för föreningen är det inringade området i följande karta:

 

 

I väster gränsar vi till Malö strömmarfibern, i söder till Tegneby Fiber och i öster till MittOrust Fiber. Fastigheter i gränsområdet kan självklart välja vilken förening man vill tillhöra. Alla fiberföreningar på Orust listas på Orust kommuns hemsida.