Hem

Brattås Fiber Ekonomisk Förening

Välkommen till Brattås Fiber Ekonomisk Förening.

 

VIKTIGT MEDDELANDE, till Brattås Fibers medlemmar !!

 

Om den inte har kommit, så kommer det en faktura (ZITIUS Fakturaspecifikation) som inte har någon förfallodatum som då inte ska betalas. Enl Victor Sandin på Zitius så går denna Fakturaspecifikation till kund samt till Telia Finans.

 

Så den faktura som kommer från telia finans ska således betalas.

 

Det har varit strul med levererad utrustning varpå dritsättning av nätet har utfalligt lite olika.

 

Men för att FÅTT nät till sig ska man ha följande.

 

En monterad mediakonverter som man då strömsätter med medföljande utrustning.

 

Då efter en stund lyser blå diod/power, men för att erhålla nät skall även en grön diod tändas upp kan vara lite fladdrig när den söker.

 

Får man inte grön diod har man inget nät.

 

Då måste detta FELANMÄLAS.

 

Det gör du via projekttelefonen OBS! Får du inget svar så lägg ett SMS.

 

På sms medelandet skriver du "ej erhålligt nät. Ej heller grön diod".

 

 

Text på SMS

 

Inget nät grön diod.

 

Namn.

 

Postadress(där nätet ska vara).

 

 

Återkoppling.

Du som blir ny medlem under 2017, Sätt in 800 kr (100 kr medlemsinsats + 100 kr årsavgift 2017 + 600 kr projekteringskostnad) på bankgiro 174-8615. Märk unbetalningen med Fastighetsbeteckningen. Skicka inga andra uppgifter till föreningen, då vi får alla övriga kontaktuppgifter från Zitius, när Ni även tecknat avtalet med dem

 

Ni har säkert noterat att det har markerats vart El- och telefonledningar går samt vart det är tänkt att det skall grävas för det nya fibernätet som vi bygger i vårt område. Snart kommer grävning att ske från anslutningspunkterna och fram till ditt hus. ZITIUS vill påminna alla fastighetsägare om att det är respektive tomtägare som ansvarar för att märka ut el-, telekablar, jordvärmeslangar, etc för att undvika grävskador, ÄVEN om nu grävningen på tomten ingår i priset. Grävdjup i gräsmatta är cirka 30 cm och i väg cirka 40 cm.

 

ZITIUS schaktar ända fram till ditt hus!

 

Vi fick 2017-01-27 det glädjande beskedet att Zitius bekostar schakt på egen tomtmark.

 

Det innebär följande:

Där vi i dag har markerat nätet samt markerat den punkt som man skulle gräva på egen tomtmark är inte aktuellt och Zitius schaktar fram till fastighet oavsett längd.

 

För att genomföra detta behöver ELTEL som bygger nätet komma in i fastigheten och då får tidsbokning ske.

 

Därför utgår även den kundslang som medlemmar kunde hämta och som skulle grävas ner på den egna tomten.

 

Frågor som rör detta ställs till:

Eltel Uddevalla Projekttelefon

T: 0706 520 344

eMail: fiberforening-eltel-uddevalla@eltelnetworks.se Skriv: "Brattås" på ämnesraden

 

Zitius erbjudande påverkar inte det pris vi fått.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 19 juli 2016, klockan 19:00 genomförde Zitius Service Delivery AB, nedan kallad "Zitius", en presentation av sig, anslutningsavtalet samt sina tjänsteleverantörer. Zitius är det företag som fiberföreningen valt att samarbeta med för att senast 20170630 ha ett fungerande fibernät till föreningens samtliga medlemmar.

Meningen var att föreningens årsmöte skull genomföras, men på grund av administrativa problem med årsredovisning/revision av det gångna årets verksamhet fick årsmötes hänskjutas till en senare tidpunkt.

Du som av någon anledning ännu inte är medlem eller är medlem men ännu inte varit inne på http://www.fibertillalla.se (klicka här) och anmält din fastighet, Nu är det hög tid att göra detta om du skall kunna ta del av det förmånliga pris som gäller för föreningens medlemmar. När du går in på fibertillalla.se och anmäler din fastighet kan ett anslutningsavtal laddas ner som du fyller i samt skickas in till Zitius. Det är alltså HELT avgörande att du skickar in detta anslutningsavtal OM du skall registreras som intressent för fiberanslutning. Här kan du läsa/ladda ner och skriva ut <gällande anslutningsavtal ... ladda ner här>

 

Vår fiberförening ligger på den sida av kommunens centralort, Henån, där en naturlig expansion och förtätning är självklar. Du fastighetsägare/medlem som har ambitioner och möjlighet att tänka lite framåt kan kanske se en potential och investering i att köpa fler än en anslutning för byggnader på din fastighet som är eller kan bli föremål för uthyrning eller framtida avstyckning och försäljning ....

Som du kan utläsa av det aktuella anslutningsavtalet så kostar en anslutning 22 500 kronor och varje tillkommande anslutning på samma fastighet 11 250 kronor. Detta betyder att en fastighet med exempelvis tre byggnader (en första anslutning och två tillkommande extra anslutningar) kostar 45 000 kronor, alltså 15 000 kronor inkl. moms per anslutning

Frågor kan ställas till ordförande eller någon i styrelsen/arbetsgruppen.

 

Orust Sparbank har gått ut med ett erbjudande om fördelaktigt lån för installation av fiber till din fastighet, <Läs mer här>

 

Varför fiber?

De flesta bedömare menar att villor och företag ska ha fast anslutning till bredbandsnät bestående av optiska fiberkablar. Det ger den överlägset bästa kapaciteten. Trådlösa system, mobilt bredband, kan idag inte leverera samma höga kapacitet. Även för trådlösa lösningar krävs att fiberoptiska kablar finns till området. Oftast är det från närmaste mast som kommunikationen går trådlöst. Därför behövs fibernät byggas ut till alla delar av landet.

Inom Orusts kommun bildas just nu ett antal ”Fiberföreningar” som skall se till att ett fibernät för höghastighetsinternet byggs. Detta är inget nytt. I angränsande kommuner har flera fiberföreningar bildats och några är helt klara med projektet. Vi har bildat Brattås fiber ekonomisk förening. En styrelse är utsedd och arbetet har startat.

Efter som inga kommersiella krafter kommer att bygga ut fibernät till våra fastigheter får vi göra det själva. Bidrag har betalats ut till andra fiberföreningar i glesbygd. Vår förening har också ansökt om bidrag.

Att ha en fiberuppkoppling i fastigheten ökar värdet på fastigheten. Vår ambition är att få med så många fastigheter som möjligt. Det föråldrade kopparnätet har begränsningar och kommer inte att underhållas. Med en uppbyggnad av ett fiberoptiskt nät tillgodoses Telefoni, TV och Bredband/internet och på så sätt säkrar vi framtidens behov.

Kostnaden att ansluta sig följer en enkel princip, ”Ju fler desto mindre”. Det beräknas kosta runt 20.000 kr per hushåll. Bidraget är för att bygga nätet. Om man senare vill ha fiber så lär det bli en högre anslutningsavgift än de som är med från början!

 

Tillgång till dagens och morgondagens tjänster

Ett bredbandsnät som består av optiska fiberkablar är en framtidssäker och robust IT-infrastruktur, som kommer att fungera under många år. Att ansluta sitt företag eller sin villa till ett fibernät innebär att man kan få tillgång till dagens men också morgondagens bredbandstjänster. Tjänster för exempelvis näthandel, telemedicin, övervakning, HD-TV och framtida tjänster som vi idag inte vet så mycket mer om än att de kräver mer kapacitet än dagens.

 

För att bli medlem:

Sätt in 800 kr (100 kr medlemsinsats + 100 kr årsavgift 2017 + 600 kr projekteringskostnad) på bankgiro 174-8615

 

Ladda ner inbetalningskort genom att klicka här.

 

Glöm inte att anmäla dig till vårat nyhetsbrev under fliken "Nyhetsbrev"